Lisa Jönsson, lärare på Laröds skola

Hallå där Lisa! Hur kom det sig att du valde att jobba på just Laröds skola?

– Jag fick höra positivt om skolorna i Laröd och är väldigt glad för att vara nära naturen vilket Laröds skola är. Det är nära till stranden, större gräsplaner och en skolgård som har tillgång till skog. Detta är för mig en tillgång då jag gärna ser utomhuspedagogik som en stor del av lärandet.

Hur skulle du beskriva samarbetet på din skola?

– Inom arbetslaget samarbetar vi bra vilket skapar en röd tråd genom det arbete vi gör med våra elever. För mig handlar det om att ge och ta och att vi tillsammans hjälper varandra i den mån vi kan. Vi finns där för varandra och vi ställer gärna upp om situationen kräver det. Vi är varandras tillgångar.

Om du fick önska helt fritt, vad hade du velat göra mer av på jobbet?

– Jag hade önskat att pedagoger i skolan ska få mer pengar och tillgång till utbildningar inom IKT. Detta för att kunna fortbilda sig så att man kan utveckla sin elevgrupp. Även utöka det digitala läromedlet.

Vad skulle kunna få dig att byta jobb?

– Det är svårt att säga. Att få flytta in i den nya Laröds skola har varit stimulerande, att få vara med och bygga upp något alldeles nytt.

Vilka är de största fördelarna med att jobba inom Helsingborgs stads skolor?

– Helsingborgs stads skolor är långt fram när det gäller IKT och det ser jag som en stor fördel. Det öppnar upp till så mycket mer i elevers utbildning. Sedan har Helsingborgs stad stora tillgångar som Komtek, NSR och Pedagogiskt center.