Nu har vi flyttat in i våra nya lokaler

Fredagen den 10 januari 2020 var det invigning av våra helt nya skollokaler. Lärande, ansvar, respekt, öppenhet och delaktighet är Laröds skolas värdeord, som också har varit utgångspunkten för skapandet av innehållet i den nya byggnaden.

Det första spadtaget togs den 16 augusti 2018 och nu är vår verksamhet i full gång i våra nya och flexibla lokaler.

Den nya skolbyggnaden har blivit ännu bättre än personalen vågat hoppas på. Här finns en öppenhet och färgsättningen som skapar en harmonisk miljö. Det är stort och högt till tak men samtidigt finns här en harmoni. Det är även en stor fördel att ha alla lokalerna samlade i en och samma byggnad.

Flexibla lokaler anpassade för elevernas behov

I klassrummen finns en varierande arbetsmiljö som är rensad från för många intryck. Väggar, golv och tak går i vitt samt olika varma toner och det ska vara sparsamt med kontrastrika detaljer på väggarna. Skolans belysning regleras av dagsljuset vilket innebär att vi inte ständigt behöver ha starka lysrör tända i taken.

Vår skolmiljö har anpassats efter varje enskild elevs behov och förutsättningar och har exempelvis utrustats med en rad hjälpmedel. I varje klassrum finns det bland annat tillgång till en skärm som ger en egen vrå runt arbetsplatsen, en sittdyna samt taktil boll.

Vår nya skola är mobilfri då forskning visar att frånvaro av mobil och ständiga notiser med pling skapar ett lugn. I skolan vill vi fokusera på kunskaper och inlärning.

Här kan du läsa mer om Laröds skola.