Råd och stöd

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet, EHT, på Laröds skola består av skolledning, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagoger och vid behov bjuds mentorer in för att ge en kompletterande bild av elevens kunskapsutveckling och sociala samspel.

Specialpedagogiskt team

På Laröds skola arbetar tre specialpedagoger med olika specialkompetenser i ett team. Deras arbete är förebyggande och de hjälper till att skapa en god miljö i klassrummet som gynnar elevernas kunskapsutveckling och det sociala samspelet. De stödjer även skolans elever, pedagoger och föräldrar i det pedagogiska arbetet och är behjälpliga vid pedagogiska utredningar samt upprättande av åtgärdsprogram. Skolans specialpedagoger ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska samt rektor.