Råd och stöd

På Laröds skola har ditt barn möjlighet att få hjälp får att må så bra som möjligt för att maximera sin skoltid. Vi har också studievägledning som hjälper eleverna in sina framtida val.

Elevhälsan

Laröds skola är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

Laröds skola har också ett eget elevhälsoteam med skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagoger. Vid behov bjuds mentorer in för att ge en kompletterande bild av elevens kunskapsutveckling och sociala samspel. Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi har tystnadsplikt.

Specialpedagogiskt team

På Laröds skola arbetar tre specialpedagoger med olika specialkompetenser i ett team. Deras arbete är förebyggande och de hjälper till att skapa en god miljö i klassrummet som gynnar elevernas kunskapsutveckling och det sociala samspelet. De stödjer även skolans elever, pedagoger och föräldrar i det pedagogiska arbetet och är behjälpliga vid pedagogiska utredningar samt upprättande av åtgärdsprogram. Skolans specialpedagoger ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska samt rektor.

Studievägledning

Skolans studie- och yrkesvägledare hjälper eleverna att med vägledning i deras framtida studie- och yrkesval.