Fritidshem

På Laröd skola vill vi att alla ska känna sig trygga och tycka det är kul att vara på fritids. Alla ska bli sedda och vi lyssnar på barnens önskemål. På fritids får barnen möjlighet att leka, prova på olika sporter och skapande aktiviteter.

Vi har två fritidshem på Laröd skola och vi är uppdelade på två avdelningar, årskurs F-1 är på ”lilla skolan” och årskurs 2-3 är på skolan samt biblioteket. Totalt är 46 elever inskrivna på fritids för årskurs 2-3 och cirka 80 elever är inskrivna på fritids för årskurs F-1. Totalt är vi nio pedagoger som arbetar på båda avdelningarna.

Trygghet och glädje

Nytt på fritidshemmet är att barnen ges möjlighet att prova på massage och teaterlek. Barn som masserar varandra lär känna varandra på ett bra sätt och kommer att känna större trygghet i sin grupp. På teaterleken gör vi enkla dramaövningar som får igång fantasin och kreativiteten. Vi gör utflykter i närområdet till exempel stranden, skogen och biblioteket. På loven har vi samarbete med andra skolor och olika idrottsaktiviteter.

Vi jobbar efter att:

  • vara bra kompisar
  • hälsa på varandra
  • prata på ett trevligt sätt
  • alla är rädda om vår skola och våra saker

Hämtning och lämning

Rutiner kring hämtning och lämning är att barnen säger ”hej” när de kommer och ”hejdå” till någon vuxen när de går hem för dagen. Viktigt att eleverna har med sig lapp om de bestämt med någon kompis att leka. Även att föräldrarna/målsman skriver eller ringer och meddelar oss om det är någon annan som hämtar vid något speciellt tillfälle.